CLOSE

british quality small

MENU
Mums uzticas! Mūs iesaka!
9 studenti no 10 iesaka mācīties IH Rīga-Satva
IH Rīga-Satva – veiksmes sākums!
Britu izglītības sistēma, vairāk nekā 20 gadu pieredze

Kursi un praktiskās nodarbības svešvalodu pasniedzējiem

Laiku pa laikam Jums jāatzīst, ka Jūsu angļu valoda zaudējusi kādreizējo vitalitāti, izruna un intonācija arvien vairāk pakļaujas ikdienas dzimtās valodas ietekmei, bet tas, kā skan īsteni angliska runa, sāk jau aizmirsties. Profesionāļiem ir nepieciešama iedvesma, jaunu ideju, viedokļu, pieeju pieplūdums. Tieši tāpēc mūsu pasniedzējiem notiek regulāra apmācība. 

IH Riga-Satva organizē seminārus angļu un citu Eiropas valodu pasniedzējiem. Mērķis ir iepazīstināt kursa dalībniekus ar komunikatīvās valodas mācību metodes teorētisko pamatojumu, kā arī ar interesantām idejām, kā strādāt ar šo metodi ikdienā valodas pasniegšanas praksē. Uz semināru tiek aicināti valsts un privāto Latvijas mācību iestāžu angļu valodas un citu svešvalodu pasniedzēji. Seminārus vada sertificēti IH Riga-Satva pasniedzēji-treneri.

Kā pieteikties? Sazinieties ar mums - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pasniedzēji IH Rīga-Satva

Ian video1

Ian Raby

Ja Jūs pasniedzat angļu valodu kā svešvalodu, tad šie kursi ir domāti Jums!

 

Starptautiskā konference Teach Differently

16.03.2018., 9:30-17:00

Programmā - Lielbritānijas, Ungārijas, Lietuvas un Latvijas vadošo praktizējošo metodiķu prezentācijas, diskusijas par mācību metodēm un jaunākajām tendencēm angļu valodas attīstībā.

Ieeja bezmaksas! Dalībnieki saņems sertifikātu par profesionālo pilnveidi (7 stundas).

Pieteikšanās konferencei ir obligāta. Vietu skaits ir ierobežots!

Pilna programma un informācija par lektoriem

 

CELTA

2.07.2018 - 27.07.2018

30.07.2018 - 24.08.2018

Kursa cena - 1050 EUR

IH Rīga-Satva ir vienīgais Kembridžas universitātes oficiālais partneris Baltijā, kas sagatavo angļu valodas kā svešvalodas pasniedzējus. Pabeidzot kursu, studenti saņem starptautiski atzītu CELTA kvalifikāciju.

Lasīt vairāk par CELTA

 

IH Certificate in Teaching Very Young Leaners

Sertifikāts apliecina tiesības strādāt ar pirmsskolas vecuma bērniem (3-6)

Pilnveides kurss angļu valodas pasniedzējiem Rīgā!

Mērķis

Skolotāju profesionālā sagatavošana darbam ar pirmsskolas vecuma bērniem (3-6)

Saturs

10 radoši semināri, kuri aptver svešvalodas pasniegšanas metodikas, bērnu psiholoģijas, stundu vadīšanas, veselības un drošības jautājumus.

Nodarbības ilgums ir 90 minūtes, kasnotiek vienu reizi nedēļā 

Struktūra un vērtējums

Kursi notiek gan on-line vidē, gan IH Rīga-Satva skolā. Seminārus vada pieredzējuši pasniedzēji, kuriem ir augsta kvalifikācija darbā ar pirmsskolas vecuma bērniem.

Kursa beigās ar testa palīdzību tiek novērtētas dalībnieku zināšanas. Testa gradācija: Nokārtots/Nav nokārtots. Tests satāv no kursu laikā aplūkotajām tēmām un esejas. Kursu beigās tiek izsniegts IH sertifikāts.

 

IH Certificate in Teaching Young Learners and Teenagers (IH CYLT)

Sertifikāts apliecina tiesības strādāt ar bērniem un pusaudžiem (7+)

Mērķis

Skolotāju sagatavošana darbam ar bērniem un pusaudžiem on-line mācību un tradicionālās pedagoģiskās prakses savienojumā.

Saturs

Lekcijas aptver tādas pedagoģijas nozares kā bērna vispārējā attīstība, valodas izskaidrošana un prakse, pusaudžu mācīšanas īpatnības, mācību materiālu izvēle. Kursa ilgums – 50 akadēmiskās stundas.

Struktūra un vērtējums

2 rakstiksi uzdevumi: uz mācību metodisko materiālu pamata un patatsāvīgais darbs. 4 prakstiskās nodarbības ar divām atšķirīgām vecumposma grupām IH trenera vadībā. Metodiskie materiāli.