CLOSE

british quality small

MENU
Īpašs lepnums - mūsu pasniedzēji
Pasniedzēji ir augsta līmeņa profesionāļi darbā ar studentiem
IH Rīga-Satva - 25 gadus kopā ar Jums!
Liela pieredze, unikālas mācību metodes - mūsu panākumu ķīla

Mācību metode

Tieši International House Riga, kura ir vienīgā IH skola Rīgā, pirmā Latvijā izmantoja komunikatīvo metodi angļu valodas apguvē, bet daudz pasniegšanas gadu laikā ir pilnveidojusi un uzlabojusi to. Starptautiskajā valodu skolā strādā augstākās klases profesionāļi: sertificēti pasniedzēji un metodiķi ar Kembridžas Universitātes diplomiem (CELTA, DELTA) no Lielbritānijas un ASV, kuri perfekti pārzina šo metodi. Komunikatīvās metodes galvenais uzdevums – palīdzēt pārvarēt valodas barjeru un iemācīties brīvi runāt svešvalodā.

Kas ir komunikatīva metode?

 

Valodas aktīva izmantošana

Students sāk runāt angliski jau no pirmās nodarbības pat tad, ja viņš sāk mācīties valodu no nulles. Viņš ātri pielāgojas apstākļiem un pierod pie tā, kā skan svešvaloda. Tādējādi neveidojas valodas barjera. Jūs iemācīsieties runāt pareizi un brīvi, bez jebkādām iekšējām bailēm un uztraukuma.

Mācību materiāli

Mūsu mācību materiāli ir rūpīgi pārdomāti, to pamatā ir lingvistiskā bāze un praktiskā pieredze, kura iegūta daudzu pasniegšanas gadu laikā visā pasaulē. Mācību materiāli ir aizraujoši, jo visas tēmas ir aktuālas un reālajai dzīvei tuvas, un nozīmīgas.

 
 

Asociāciju izmantošana

Vārdu mācīšanās un iegaumēšana ar attēlu palīdzību. Aktīvi tiek izmantota tēlainā domāšana, kas ļauj informāciju iegaumēt uz ilgu laiku. Interaktīvie elementi. Komunikatīvās spēles palīdz pārvarēt valodas barjeru, uzlabot izrunu un iemācīties iegūtās zināšanas pielietot praksē. Gramatikas apguve ar loģisku un ērtu vizuālo shēmu palīdzību. Augsta efektivitāte. Jūs iemācīsieties runāt gramatiski pareizi angļu valodā par sadzīviskām tēmām no nulles tikai 8 mēnešu laikā.

Mācību process

Mācību procesam nosacīti ir trīs stadijas.  Ieinteresēšana - pasniedzējs veicina studentu interesi par valodu, notiek intensīva diskusija, tiek rosināts runāt pēc iespējas vairāk. Mācības un aktīva valodas izmantošana. Šeit īpaša uzmanība tiek pievērsta gramatikas apguvei un vārdu krājuma palielināšanai. Jauno zināšanu izmantošanas stadijā notiek materiāla nostiprināšana.

 

Komunikatīvā metode būs piemērota tiem, kas:

Vēlas iemācīties runāt gramatiski pareizi, bez grūtībām un īpašas piespiešanās. Iejušanās dabiskā svešvalodas vidē un lielā sarunvalodas prakse nodarbību laikā nerada vai neļauj attīstīties psiholoģiskajai valodas barjerai.

Vēlas runāt ātri un atjautīgi, it kā domājot angliski. Jo vairāk praktisku nodarbību un plašāks vārdu krājums, jo mazāk laika būs nepieciešams vajadzīgā vārda piemeklēšanai. Mūsu studenti pārtrauc domās tulkot teikumus no dzimtās valodas angliski un mācās prasmīgi rīkoties ar vārdiem un frāzēm, piemeklēt nepieciešamos sinonīmus un izteicienus. Šī iemaņa pakāpeniski kļūst automātiska.

Vēlas iemācīties angļu valodu labi uztvert ar dzirdi. Komunikācija starp pasniedzēju un studentiem notiek tikai angļu valodā. Milzīga nozīme ir tam apstāklim, ka studentiem ir iespēja nodarbību laikā dzirdēt gramatiski pareizu valodu no sava pasniedzēja, kam angļu valoda ir dzimtā valoda. Tā atšķiras ar pareizu izrunu un vārdu krājuma bagātību. Nodarbībās plaši tiek izmantoti audio un video mācību materiāli.

Vēlas izveidot pareizu izrunu. Daudz sarunvalodas, speciāli uzdevumi un nodarbības, kuras vada pasniedzēji, kam angļu valoda ir dzimtā valoda, ļaus sākt skaisti skanēt arī jūsu angļu valodai.

Vēlas iemācīties lasīt un saprast mūsdienu tekstus un daiļdarbus oriģinālvalodā. Leksika, frazeoloģija, daiļliteratūras valodas elementi kļūs jums labi saprotami un skaidri. Mīļākā autora grāmatas lasīšana angliski ir augstākā pilotāža? Nē, tā ir realitāte, pateicoties komunikatīvajai metodei un mācībām IH Riga-Satva skolā.

Vēlas iemācīties labi orientēties angļu valodā un justies angliskā vidē kā zivs ūdenī. Pateicoties tam, ka mēs diskutējam par dažādām tēmām, veidojas iemaņas uzturēt sarunu par visdažādākajām tēmām vai uzsākt nepiespiestu sarunu ar citiem cilvēkiem. Nodarbību tēmas, neapšaubāmi, ir saistītas ar reālo dzīvi, tādēļ diskutēt par tām ir ļoti interesanti, un pēc tam tās būs noderīgas jūsu dzīvē.

Vēlas mācīties angļu valodu jautri un ar aizrautību. Nekādu garlaicīgu stundu, neinteresantu mācību grāmatu un miegu uzdzenošu pasniedzēju! Tikai pozitīva, draudzīga atmosfēra, mūsdienīgi mācību līdzekļi, talantīgi pasniedzēji un dzīva un skaista angļu valoda!