CLOSE

british quality small

MENU

Trinity ESOL – starptautisks angļu valodas eksāmens

Trinity college – viens no prestižākajiem starptautiskajiem eksaminācijas centriem, kurš darbojas jau kopš 1938 gada. Testēšanas asociācijas biedrs Eiropā (ALTE) un EALTA, viena no ietekmīgākajām starptautiskajām organizācijām valodas testēšnas vērtēšanā. Vienīgi Trinity ISE un Cambridge ESOL ir visaugstākais vērtēšanas līmenis ALTE.

Trinity College London eksāmeni kopā ar citiem testiem (TOEFL, IELTS) nosaka angļu valodas zināšanu līmeni, un šis eksāmens notiek eksaminācijas centros 40 Eiropas valstīs, Amerikā un Āzijā, tagad arī Latvijā – valodu skolā IH Riga-Satva!

Trinity kārtošanas priekšrocības

 

Trinity ESOL sertifikāts ir BEZTERMIŅA

Vairāk nekā 95% no kopējā Lielbritānijas mācību iestāžu skaita tiek pieņemta Trinity ESOL kvalifikācija

Trinity ISE eksāmenu rezultātus daudzās valstīs pieņem par pamatu VĪZU UN EMIGRĀCIJAS DOKUMENTU izskatīšanai

Sākt kārtot Trinity GESE eksāmenu var jau no 7-8 gadu vecuma

Vienīgais MUTISKAIS angļu valodas eksāmens starptautiskā sertifikāta saņemšanai no visiem eksistējošajiem

Trinity ESOL – iespēja visiem!

Fotolia 33323556 XL modif

Trinity GESE

Starptautiskais eksāmens GESE – tas ir vairāku pakāpju mutiskais eksāmens tiem kandidātiem, kuri angļu valodu mācās kā svešvalodu. Šim eksāmenam ir 12 pakāpes, kuras ir ierakstītas Eiropas valodas līmeņu kopīgajā sistēmā (Common European framework). Eksāmena mērķis – angļu valodas zināšanu līmeņa apliecinājums.

Trinity GESE eksāmena īpatnība ir tāda, ka tas tiek kārtots mutiski. Tas ir vienīgais angļu valodas mutvārdu eksāmens sertifikāta saņemšanai. Eksāmens notiek pārrunu formā ar eksaminatoru no Lielbritānijas, kuram angļu valoda ir dzimtā valoda.

Eksāmena kārtotāji iepriekš saņem tēmu, par kuru būs jārunā eksāmena laikā, kā arī tiek pildīti dažadi uzdevumi pēc eksaminatora ieskatiem. Tādā veidā tiek vērtētas studenta komunikācijas prasmes un iemaņas, valodas raitums un pareizība, izruna, bagātība un leksikas daudzveidība. Uzdevumu sarežģītības pakāpe atkarīga no zināšanu līmeņa.

Fotolia 53794281 Subscription Monthly M 10

Trinity ISE

ISE ietvaros eksistē pieci apakšlīmeņi, kuri atbilst Eiropas vispārējai vērtēšanas skalai  CEFR (Common European Framework of Reference): A2 (ISE 0), B1 (ISE I), B2 (ISE II), C1 (ISE III), C2 (ISE IV).

Kandidāta zināšanu līmenis ISE II tiek uzskatīts par augstu, un tas dod tiesības iestāties koledžās bez papildu angļu valodas eksāmena kārtošanas. Kā likums, starptautiskās organizācijas pie rezumē pieprasa arī sertifikātu, kurš apliecina zemāku zināšanu līmeni, kurš nav zemāks par ISE III.

ISE (Integrated Skills in English) novērtē kompleksu kandidāta zināšanu līmeni, un tas sastāv no diviem moduļiem. Lai iegūtu ISE sertifikātu, nepeiciešams nokārtot abus moduļus. Tos iespējams nokārtot vienlaicīgi vai arī atsevišķi 5 gadu laikā.

Speaking & Listening  ir unikāls starptautiskais eksāmens, ar kura palīdzību tiek novērtētas sarunvalodas iemaņas. Speaking & Listening notiek pārrunu veidā. Intervijas laikā (5-25 minūtes atkarībā no zināšanu līmeņa) eksaminatoram ir jānovērtē, cik labi kandidāts spēj sarunāties angliski.

Reading & Writing  modulis sastāv no 4 uzdevumiem (2 –Reading, 2 - Writing). Eksāmena laiks – 2 stundas. Eksāmens nosaka kandidāta spēju strādāt ar dažādiem tekstiem, un tā pamatā ir angļu valodas lietošana ikdienas saziņā.

 Fotolia 36663800 modif

Trinity Stars

Sertifikāts bērniem vecumā no 3 līdz 12 gadiem, kuri ir tikko sākuši apgūt angļu valodu.  Trinity Stars  ļauj bērniem izrādīt savas radošās spējas, kļūt pārliecinātākiem par sevi un spējām runāt angliski.

Trinity Stars piedāvā kolektīvu darbu bērniem grupās angļu valodas apguvei ar teātra un mūzikas palīdzību. Skolotāji gatavo bērnu uzstāšanos klasē, bet uzaicinātais eksperts Trinity Stars testē, kā bērni pilda šos uzdevumus un runā angliski. Eksperts vērtē projektu darbu un izrādes beigās apbalvo katru bērnu ar medaļu. Bērni sņem arī Trinity Stars sertifikātu 6 nedēļu laikā pēc uzstāšanās.

Programma Trinity Stars aizraus bērnus ar angļu valodas apguves procesu. Jautājiet par Trinity Stars skolas birojā!