CLOSE

british quality small

MENU
Komunikācija bez robežām! Sazinieties brīvi!
Satikt jaunus cilvēkus no dažādām valstīm
Plaša pieredze! Labākās mācību metodes!
Atver sev jaunus apvāršņus!
Kura ir populārākā Eiropas valoda?
Mācīsimies kopā! Tas ir viegli un vajadzīgi!

Itāļu valoda bērniem no 9 līdz 14 gadiem

Itāļu valodas kā svešvalodas mācību programmas bērniem izveidojuši speciālisti no Itālijas un papildinājuši IH metodiķi. Programma paredz katra vecumposma īpatnības. Nodarbības tiek veidotas, ievērojot bērnu intereses, tās notiek aizraujoši, dinamiski un nepiespiestā gaisotnē. Notiek dažādi ārpusklases pasākumi – tematiski vakari, tikšanās klubā, konkursi –, kuros skolēni runā ar pasniedzēju, kam itāļu valoda ir dzimtā valoda, un un cits ar citu tikai itāļu valodā.

26. septembris – Eiropas valodu diena – svinēsim to kopā!

IH Rīga-Satva aicina ciemos pieaugušos un bērnus, kuri vēlas mācīties angļu, latviešu, spāņu, itāļu, franču, vācu, arābu un krievu valodu Eiropas valodu dienā!

Nepalaidiet garām lielisku iespēju uz dažām stundām izzjust skolas dzīvi un saprast, cik tas ir patīkami un interesanti pavadīt laiku, mācoties svešvalodu! Ciemiņus noteikti gaida dāvanas un pārsteigumi!  

Gaidām jūs! Iepriekšēja reģistrācija mājas lapā ir obligāta!

Vairāk informācijas ...

Kā māca IH Rīga-Satva

 

Nodarbību formāts

  • Kurss paredzēts bērniem ar zināšanu līmeni no iesācēju līmeņa un tiem, kas jau ir apguvuši pamatzināšanas.
  • Skolas pasniedzējiem ir darba pierdze un atbilstoša sagatavotība darbam ar bērniem.
  • Mācību procesā tiek izmantotas visu mūsdienu tehnoloģiju iespējas, bet mācību materiāli pastāvīgi tiek papildināti ar jaunākajiem audio un videoierakstiem, interaktīvajiem uzdevumiem.
  • Nodarbības notiek nelielās grupās no 5 līdz 8 cilvēkiem.
  • Vecākiem ir iespēja kontrolēt bērna sekmes „Personīgajā kabinetā”, saņemot divas reizes gadā akadēmisko atskaiti par sava bērna sekmēm.
  • Katra kursa noslēgumā ir eksāmens, pēc kura rezultātiem students saņem sertifikātu par valodas zināšanu līmeni.

Kursa mērķi

Sniegt valodas zināšanu pamatus, iemācīt valodas pamatleksiku, fonētiku un gramatiku. Nodarbības notiek spēļu formā, pasniedzēji izmanto krāsainus mūsdienīgus mācību līdzekļus –  kartītes, plakātus, attēlus – un pastāvīgi maina uzdevumu veidus. Viņu uzdevums ir ieinteresēt un aizraut bērnus ar itāļu valodu, šīs valsts vēsturi un kultūru. Dzejoļu, dziesmiņu, skaitāmpantu, nacionālo spēļu apguve palīdz iemācīties stabilu vārdu krājumu. Bērni tiek iepazīstināti ar gramatiku un mērķtiecīgi mācīti saprast raitu sarunu itāļu valodā. 

 
 

Rezultāti

  • Interese par valodu un vēlme turpināt mācības tālāk;
  • Prasme runāt vienkāršiem teikumiem, pastāstīt par sevi, veidot īsu stāstījumu;
  • Prasme lasīt un rakstīt itāļu valodā;
  • Pamatleksikas apguve.

Mācību maksa

mācību kursa nosaukums

icon tabula time

nodarbību daudzums nedēļā

icon tabula time

ak. st. daudzums mēnesī

icon tabula euro

mēneša maksa ar atlaidi, eiro

Bērniem no 9 līdz 10 gadiem 2 х 1 ак. st. 8 ак. st. 20% – 44.80
Pusaudžiem no 11 līdz 14 gadiem 2 х 2 ак. st. 16 ак. st. 20% – 89.60
Brīvdienu grupa 1 х 2 ак. st. 8 ак. st. 10% – 50.40
Ekskluzīvais kurss līdz 5 cilvēkiem grupā 2 х 2 ак. st. 16 ак. st. 112.00